Cách chấm writing IELTS miễn phí mới nhất

admin 20
5/5 - (1 bình chọn)

Để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, có nhiều tài liệu miễn phí về chấm writing IELTS miễn phí đã được cung cấp trên internet. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách chấm điểm bài viết IELTS và cung cấp danh sách các trang web cung cấp dịch vụ chấm bài viết IELTS miễn phí. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách tự chấm bài Writing IELTS và những lưu ý quan trọng khi chấm điểm bài viết IELTS miễn phí.

Tài liệu về chấm writing IELTS miễn phí

Các tài liệu miễn phí về chấm writing IELTS miễn phí có thể giúp bạn rèn kỹ năng viết và hiểu rõ tiêu chí chấm điểm của kỳ thi. Dưới đây là một số tài liệu miễn phí bạn có thể tìm thấy trên internet:

 1. IELTS.org: Trang web chính thức của IELTS cung cấp tài liệu hướng dẫn và các bài mẫu chấm điểm để bạn tham khảo. Bạn có thể tải xuống các tài liệu này miễn phí từ trang web chính thức.
 2. IELTS Liz: IELTS Liz là một trong những nguồn tài liệu phổ biến về IELTS trên YouTube. Kênh này cung cấp nhiều video giảng dạy về viết và chấm điểm bài Writing IELTS.
 3. IELTS Simon: Kênh YouTube của IELTS Simon cung cấp các bài giảng về cách viết và chấm điểm bài Writing IELTS. Bạn có thể xem các video này miễn phí để hiểu rõ hơn về tiêu chí chấm điểm và cách cải thiện kỹ năng viết của mình.
 4. Cambridge English: Trang web Cambridge English cung cấp một số tài liệu miễn phí về IELTS, bao gồm các bài mẫu chấm điểm và tài liệu hướng dẫn viết. Bạn có thể tải xuống các tài liệu này từ trang web chính thức.
 5. IELTS Mentor: IELTS Mentor là một trang web cung cấp nhiều tài liệu miễn phí về IELTS, bao gồm các bài mẫu chấm điểm và bài viết mẫu. Bạn có thể truy cập trang web này để tìm hiểu thêm về cách tự chấm điểm và cải thiện kỹ năng viết IELTS.

Có nhiều tài liệu về cách chấm writing IELTS miễn phí trên internet, bao gồm trang web chính thức của IELTS, các kênh YouTube như IELTS Liz và IELTS Simon, Cambridge English, và IELTS Mentor.

chấm writing ielts miễn phí

Cách chấm writing IELTS miễn phí mới nhất

Để hiểu rõ cách chấm writing IELTS miễn phí , bạn cần nắm vững thang điểm và tiêu chí chấm của kỳ thi. Dưới đây là chi tiết về các yếu tố quan trọng trong việc chấm điểm bài viết IELTS:

 1. Nội dung (Task Achievement): Điểm số cho nội dung đánh giá khả năng của bạn trong việc đáp ứng yêu cầu của đề bài. Điểm số cao được dành cho những bài viết đầy đủ, sâu sắc và liên quan đến đề bài.
 2. Tổ chức (Coherence and Cohesion): Yếu tố này đánh giá khả năng tổ chức ý kiến và sự liên kết giữa các ý trong bài viết. Bạn cần có cấu trúc câu và đoạn văn rõ ràng, sử dụng các từ nối một cách hợp lý để tạo ra sự mạch lạc và logic trong bài viết.
 3. Ngôn ngữ (Lexical Resource): Điểm số cho khả năng sử dụng từ vựng phong phú, đa dạng và chính xác. Sử dụng các từ ngữ phù hợp và biểu đạt ý kiến một cách trôi chảy và linh hoạt.
 4. Ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy): Yếu tố này đánh giá khả năng sử dụng ngữ pháp chính xác, đa dạng và linh hoạt. Bạn cần hiểu và áp dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác để tránh sai sót ngữ pháp.

Điểm số bài viết IELTS được chấm dựa trên nội dung (Task Achievement), tổ chức (Coherence and Cohesion), ngôn ngữ (Lexical Resource) và ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy).

chấm writing ielts miễn phí

Các trang web cung cấp dịch vụ chấm Writing IELTS miễn phí

Ngoài việc tìm hiểu từ tài liệu miễn phí, bạn cũng có thể sử dụng các trang web cung cấp dịch vụ chấm Writing IELTS miễn phí. Dưới đây là một số trang web phổ biến:

 1. IELTS Online Tests: Trang web này cung cấp dịch vụ chấm bài viết IELTS miễn phí. Bạn chỉ cần tải lên bài viết của mình và sau đó nhận được điểm số và phản hồi chi tiết về bài viết từ giám khảo.
 2. IELTS Liz Writing Correction Service: IELTS Liz cung cấp dịch vụ chấm bài viết IELTS miễn phí qua email. Bạn gửi bài viết của mình cho họ và sau đó nhận được phản hồi về điểm số và sự góp ý từ giám khảo.
 3. IELTS Mentor Writing Evaluation: Trang web IELTS Mentor cung cấp dịch vụ đánh giá bài viết IELTS miễn phí. Bạn gửi bài viết của mình và sau đó nhận được phản hồi chi tiết về điểm số và các lỗi phổ biến trong bài viết.
 4. Write & Improve: Write & Improve là một trang web của Cambridge English, cho phép bạn tải lên bài viết và nhận phản hồi tức thì về ngữpháp và từ vựng. Trang web này cung cấp gợi ý để cải thiện bài viết của bạn.

Có nhiều trang web cung cấp dịch vụ chấm bài Writing IELTS miễn phí như IELTS Online Tests, IELTS Liz Writing Correction Service, IELTS Mentor Writing Evaluation và Write & Improve.

Cách tự chấm writing IELTS miễn phí

Ngoài việc sử dụng các trang web chấm bài miễn phí, bạn có thể tự chấm điểm bài Writing IELTS để đánh giá khả năng của mình. Dưới đây là một số bước hướng dẫn để tự chấm bài viết của bạn:

 1. Hiểu rõ tiêu chí chấm điểm: Đầu tiên, bạn cần hiểu rõ tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing. Đọc và tìm hiểu về các yếu tố quan trọng như nội dung, tổ chức, ngôn ngữ và ngữ pháp.
 2. Xem lại bài viết của bạn: Đọc lại bài viết của bạn một cách kỹ lưỡng và đánh dấu những lỗi ngữ pháp, từ vựng hay cấu trúc câu sai sót.
 3. So sánh với bài mẫu: Tìm và đọc các bài mẫu chấm điểm cao để so sánh với bài viết của bạn. Xem xét sự khác biệt giữa bài viết của bạn và bài mẫu trong các yếu tố như nội dung, tổ chức, ngôn ngữ và ngữ pháp.
 4. Tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm: Sử dụng tiêu chí chấm điểm để đánh giá bài viết của bạn. Gán điểm cho từng yếu tố quan trọng như Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource và Grammatical Range and Accuracy.
 5. Ghi chú và cải thiện: Ghi chú lại những điểm mạnh và điểm yếu của bài viết của bạn. Dựa vào đó, tìm cách cải thiện bài viết bằng cách sửa lỗi ngữ pháp, mở rộng từ vựng và cải thiện cấu trúc câu.

Để tự chấm bài Writing IELTS miễn phí, hãy hiểu rõ tiêu chí chấm điểm, xem lại bài viết của bạn, so sánh với bài mẫu, tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm và cải thiện dựa trên nhận xét của mình.

chấm writing ielts miễn phí

Thang điểm và tiêu chí chấm bài viết IELTS

Thang điểm trong phần Writing IELTS là từ 0 đến 9. Dưới đây là cách chấm điểm và tiêu chí trong bài viết IELTS:

 1. Band 9: Đạt điểm 9 đồng nghĩa với việc bạn có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, đa dạng và chính xác. Bài viết của bạn có ý tưởng sâu sắc, tổ chức rõ ràng và không có lỗi ngữ pháp.
 2. Band 8: Bạn sẽ đạt band 8 nếu bài viết của bạn thể hiện được những yếu tố cần thiết như việc trình bày cácý kiến rõ ràng, có sự liên kết tốt giữa các ý và sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác. Một số lỗi nhỏ có thể xuất hiện, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến hiểu quả của bài viết.
 3. Band 7: Nếu bài viết của bạn đạt band 7, điều đó có nghĩa là bạn đã trình bày được ý kiến chính rõ ràng và có sự liên kết trong cách diễn đạt. Tuy nhiên, có thể có một số sai sót ngữ pháp và từ vựng sử dụng có thể hạn chế gây khó hiểu cho người đọc.
 4. Band 6: Band 6 đánh giá mức độ trung bình của bài viết. Bạn có thể trình bày ý kiến chủ quan và một số ý chưa rõ ràng. Lỗi ngữ pháp và từ vựng thường xuyên xuất hiện, ảnh hưởng đến sự thông suốt và sự hiểu quả của bài viết.
 5. Band 5: Đạt band 5 cho thấy bài viết của bạn còn nhiều hạn chế. Ý kiến có thể không được phát triển đầy đủ và sự liên kết giữa các ý chưa thực sự mạch lạc. Sai sót ngữ pháp và từ vựng là rất phổ biến.
 6. Band 4: Nếu bài viết của bạn đạt band 4, điều đó cho thấy có nhiều vấn đề về tổ chức ý kiến, liên kết và hiểu quả trong việc truyền đạt thông điệp. Lỗi ngữ pháp và từ vựng gây khó hiểu cho người đọc.
 7. Band 3: Band 3 đánh giá một bài viết yếu, với ý kiến không được phát triển đầy đủ và không có sự liên kết rõ ràng. Sai sót ngữ pháp và từ vựng là rất nhiều.
 8. Band 2: Khi bài viết chỉ đạt band 2, điều đó cho thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ còn hạn chế và không có sự phát triển ý kiến đáng kể.
 9. Band 1: Band 1 đánh giá một bài viết hầu như không có nội dung và không thể hiện được khả năng sử dụng ngôn ngữ.
 10. Band 0: Đạt band 0 khi bài viết không được viết theo đúng định dạng hoặc không liên quan đến đề bài.

chấm writing ielts miễn phí

Điểm số trong phần Writing IELTS được chia thành các band từ 0 đến 9, với mỗi band đại diện cho một mức độ khác nhau về nội dung, tổ chức, ngôn ngữ và ngữ pháp của bài viết.

Lưu ý quan trọng khi tự chấm bài viết IELTS là cần hiểu rõ tiêu chí chấm điểm và thực hiện việc chấm điểm một cách khách quan. Nếu có thể, hãy nhờ người khác đọc và đánh giá bài viết của bạn để có được sự nhận xét khách quan và cải thiện kỹ năng viết của mình.

Trên đây là những thông tin mà Trung tâm dịch thuật Tiếng Anh Vinasite chia sẻ về “Cách chấm writing IELTS miễn phí mới nhất” mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Trung tâm dịch thuật Tiếng Anh Vinasite tự hào là đơn vị cung cấp các hình thức biên dịch, phiên dịch và công chứng hồ sơ, tài liệu chất lượng nhất thị trường, trung tâm dịch thuật đã và đang trên đà phát triển để làm hài lòng hết mọi đối tượng khách hàng từ trong và ngoài nước. Truy cập website: trungtamdichthuatvinasite.com để được tư vấn chi tiết!

Bài viết liên quan

Bình luận

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo