Từ loại tiếng Anh: Động từ

Rate this post

Từ loại tiếng Anh: Động từ

Tiếp tục tìm hiểu 5 từ loại tiếng Anh. Trong bài này chúng ta tìm hiểu: Động từ – một từ loại quan trọng nhất trong tiếng Anh. Trong một câu không thể thiếu động từ. 

 Động từ – Verb (V):


1.Định nghĩa: là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

2. Vị trí:
– Đứng sau chủ ngữ
– Đứng sau trạng từ chỉ tần suất: usually, Often, Never , Always, Sometimes, Seldom,… 

3. Nhận dạng động từ: 
– Một số đuôi của động từ như sau: 

Ate (Compensate), ain (Attain), flect (Reflect), flict(Inflict), spect (Respect), scribe (Describe), ceive (Deceive), fy (Modify), ise (Industrialise), ude (Illude), ide (Divide), ade (Evade), tend (extend)

– Một số quy tắc biến đổi động từ và danh từ: 
+ Những động từ có đuôi ate khi chuyển sang danh từ thường là ation: compensate => Compensation
+ Những động từ đuôi ceive chuyển sang danh từ sẽ là scription: Deceive => Deception
+ Các động từ đuôi ude/ade /ide danh từ thường là /usion /asion /ision: Protrude => Protrusion,  Illude => Illusion, Divide => Division
+ Động từ có đuôi scribe chuyển sang danh từ là scription: Inscribe => Inscription
+ Động từ mang đuôi ise/ize chuyển sang danh từ sẽ có đuôi là isation/ization: Modernize/ise => Modernization/sation
 

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo